Polyfilla UniversalFiller

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel
Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från damm och fett.
1
Ta bort löst material.
2
Ska röras om ordentligt före användning.
3
Polyfilla UniversalFiller kan användas direkt ur förpackningen.
4
Applicera Polyfilla UniversalFiller i sprickan eller hålet med en spackelspade.
5
Hål som är djupare än 5 cm ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torkningstid mellan skikten.
6
Släta ytan med spackelspaden för en jämn yta.
7
Kan efter torkning slipas för ett optimalt jämnt resultat.
8
Rengör redskap och händer med varmt vatten.
9
Förvaras och används inte under 5°C.
10
Tips!
Läs om ev. tips och råd på produktsidorna.