Polyfilla Fog Make-Up grå

  • Svårhetsgrad stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgrad stars difficultylevel
Skruva av svampen från tuben och ta bort förseglingen. Skruva på svampen igen.
1
Täck väl över sanitär, oglaserade golvplattor, kakel etc.
2
Rengör först fogarna grundligt (avlägsna fett och tvålrester). Skölj noga med vatten och låt torka.
3
Svårartad nedsmutsning eller en hård, glatt fog kan behandlas försiktigt med en stålborste.
4
Skaka förpackningen före användning.
5
Applicera Polyfilla Fog Make-Up direkt på den torra fogen och låt torka minst 1 timme.
6
Avlägsna sedan Polyfilla Fog Make-Up från plattorna med en fuktig svamp.
7
Vid otillräcklig täckning kan ett andra skikt appliceras efter 1 timme.
8
För att använda svampen igen måste den rengöras med vatten direkt efter behandlingen.
9
Förvaras och används inte under 5°C.
10