Fylla ut och reparera

Polyfilla Elastisk Spackelmassa är en vit sprickfri fyllning som bildar en vattenbeständig

Svårhetsgrad
two stars

Fyller små och stora hål och sprickor på de flesta underlag bl.a.

Svårhetsgrad
two stars

Gipsbaserad pulver-spackelmassa till reparation av alla små sprickor och hål i puts

Svårhetsgrad
two stars

Fyller stora sprickor och hål i sten, puts och stuckatur, cement och

Svårhetsgrad
one stars

Fyller mindre sprickor och hål på de flesta underlag bl.a. trä, puts,

Svårhetsgrad
one stars

För reparation av mindre sprickor och hål i väggar med sågspånstapet. Ger

Svårhetsgrad
two stars

Fyller mindre sprickor och hål. Utmärkt vidhäftning på puts och stuckatur, gipsplattor,

Svårhetsgrad
two stars

Extra stark universalfiller som fyller små och stora sprickor och hål utan

Svårhetsgrad
two stars