Polyfilla Universal Spackelfärg

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel
Ta bort löst material och slipa underlaget.
1
Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett och damm.
2
Applicera produkten tunt och jämnt med en spackelspade.
3
Rengör redskapen med lacknafta.
4
Förvaras och används inte under 5°C.
5