Polyfilla TräFiller Grov

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel
Använd skyddshandskar.
1
Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett och damm.
2
Ta bort löst material.
3
Polyfilla TräFiller Grov ska röras om ordentligt före användning.
4
Polyfilla TräFiller Grov kan användas direkt ur förpackningen.
5
Applicera Polyfilla TräFiller Grov i sprickan eller hålet med en spackelspade.
6
Släta ytan med spackelspaden för en jämn yta.
7
Hål som är djupare än 2 cm ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten.
8
Lägg tillbaka täckfolien över Polyfilla TräFiller Grov i förpackningen efter användning och stäng locket väl.
9
Rengör redskap och händer med varmt vatten.
10
Förvaras och används inte under 5°C.
11