Polyfilla TräFiller Fin

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel
Ta bort löst material.
1
Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett och damm.
2
Knåda tuben väl före användning.
3
Polyfilla TräFiller Fin kan användas direkt ur förpackningen.
4
Applicera Polyfilla TräFiller Fin i sprickan eller hålet med en spackelspade.
5
Släta ytan med en fuktig spackelspade för en jämn yta.
6
Hål som är djupare än 1 cm ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten.
7
Rengör redskapen med varmt vatten.
8
Förvaras och används inte under 5°C.
9
Tips!
Läs om ev. tips och råd på produktsidorna.