Polyfilla Snickerispackel

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel
Ta bort löst material.
1
Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett och damm.
2
Omålat trä utomhus ska förbehandlas med en lämplig grundfärg.
3
Knåda tuben väl före användning.
4
Applicera Polyfilla Snickerispackel tunt och jämnt med en spackelspade.
5
Rengör redskapen med varmt vatten.
6
Förvaras och används inte under 5˚C.
7