Polyfilla MegaFiller

  • Svårhetsgrad one stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradone stars difficultylevel
Underlaget ska vara rent och torrt, fritt från fett och damm.
1
Ta bort löst material.
2
Polyfilla Megafiller kan användas direkt ur förpackningen.
3
Applicera Polyfilla Megafiller i sprickan eller hålet med en spackelspade.
4
Släta ytan med spackelspaden för en jämn yta.
5
Hål som är djupare än 2 cm ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten.
6
Lägg tillbaka täckfolien över Polyfilla Megafiller i förpackningen efter användning och stäng locket väl.
7
Rengör redskap och händer med varmt vatten.
8
Förvaras och används inte under 5°C.
9
Tips!
Läs om ev. tips och råd på produktsidorna.