Polyfilla MDF Filler

  • Svårhetsgrad one stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradone stars difficultylevel
Ta bort löst material.
1
Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett och damm.
2
Slipa underlaget.
3
Knåda tuben väl före användning.
4
Polyfilla MDF Filler kan användas direkt ur förpackningen.
5
Applicera Polyfilla MDF Filler i sprickan eller hålet med en spackelspade.
6
Släta den behandlade ytan med en fuktig spackelspade för en jämn yta.
7
Sprickor och hål som är djupare än 1 cm ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten.
8
Låt torka i 2 timmar och slipa sedan ytan.
9
Rengör redskapen med varmt vatten.
10
Vid användning utomhus ska produkten övermålas med minst 2 färgskikt.
11
Förvaras och används inte under 5°C.
12