Polyfilla IsoleringsSpray

  • Svårhetsgrad one stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradone stars difficultylevel
Täck över intilliggande ytor.
1
Ta bort löst material eller flagnande färgskikt.
2
Underlaget ska vara torrt och rent samt fritt från fett och damm.
3
Skaka sprayflaskan väl i minst 1 min.
4
Spruta jämnt över fläckarna från 20-30 cm avstånd.
5
Applicera tunna skikt och låt torka.
6
Applicera så många skikt som behövs tills fläckarna är helt osynliga.
7
Avlägsna eventuella stänk genast med lacknafta.
8
Stäng förpackningen väl. Förvara svalt, torrt och frostfritt.
9