Polyfilla Inomhus Husreparation

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
  • TidsåtgångCa 1 timme.
Utskrift

Steg för steg

  • Ca 1 timme.
  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel