Polyfilla Inomhus Husreparation

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
  • TidsåtgångCa 1 timme.
Utskrift

Steg för steg

  • Ca 1 timme.
  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel
Använd skyddshandskar.
1
Ta bort löst material.
2
Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett och damm.
3
Behandla spikhuvuden e.d. med Polyfilla Isoleringsspray för att undvika färgskiftning på grund av rost.
4
Mät upp mängden vatten och strö den mängd pulver som krävs.
5
Rör om väl under ca. 1 minut tills en jämn, homogen massa uppstår.
6
Applicera färdigblandad massa i sprickan eller hålet med en spackelspade.
7
Eftersläta ytan med blöt spackelspade för en jämn yta.
8
Sprickor eller hål som är djupare än 2 cm ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten.
9
Bearbetningstid för blandad massa: ca. 1 timme (vid 20°C).
10
Slipbar efter torkning.
11
Rengör redskap och händer med varmt vatten.
12