Polyfilla Husrep

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
  • TidsåtgångCa 2 timmar.
Utskrift

Steg för steg

  • Ca 2 timmar.
  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel
Använd skyddshandskar.
1
Underlaget ska vara rent och torrt, fritt från fett och damm.
2
Ta bort löst material.
3
Behandla spikhuvuden e.d. med Polyfilla Isoleringsspray för att undvika färgskiftning på grund av rost.
4
Mät upp mängden vatten och strö den mängd pulver som krävs.
5
Rör om väl under ca. 1 minut tills en jämn, homogen massa uppstår.
6
Applicera färdigblandad Husrep i sprickan eller hålet med en spackelspade.
7
Eftersläta ytan med en blöt spackelspade för en jämn yta.
8
Bearbetningstid för blandad Husrep: ca. 2 timmar (vid 20°C).
9
Sprickor eller hål som är djupare än 10 cm ska fyllas i flera skikt, med tillräcklig torktid mellan skikten.
10
Efter torkning kan eventuella ojämnheter slipas bort.
11
Rengör redskap och händer med varmt vatten.
12
Förvaras och används inte under 5°C.
13