Polyfilla Fog rep Tegel

  • Svårhetsgrad one stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradone stars difficultylevel
Ta bort löst material.
1
Underlaget ska vara rent och torrt samt fritt från fett och damm.
2
Skär av patronens topp ovanför gängan och sätt sprutmunstycket på plats.
3
Applicera Fog Rep Tegel direkt i fogen med hjälp av en fogpistol.
4
Tegelstenarna skall fuktas i förväg med en svamp innan Polyfilla Fog Rep Tegel används.
5
När fogmassan har applicerats ska överflödigt material genast avlägsnas med en fuktig svamp.
6
För ett jämnare slutresultat kan fogen strykas jämn med en fogpinne eller en smal spackelspade.
7
Rengör redskap och händer med varmt vatten.
8
Förvaras och används inte under 5°C.
9