Polyfilla Färg- och Lackborttagare

  • Svårhetsgrad one stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradone stars difficultylevel
Använd skyddshandskar.
1
Täck över ytor som inte ska behandlas.
2
Ta bort löst sittande färgskikt med en färgskrapa eller spackelspade.
3
Applicera Polyfilla Färg- & Lackborttagare i ett tjockt skikt med en pensel.
4
Låt verka i minst 20 minuter. Vid tjockare eller äldre färgskikt kan en längre verkningstid krävas (maximalt 4 timmar).
5
För optimal verkan kan ytan som strykts på med Polyfilla Färg- & Lackborttagningsmedel täckas med plastfolie.
6
Ta bort färgen med en färgskrapa eller spackelspade.
7
Svårt fastsittande färgskikt kan behandlas på nytt, eventuellt med en längre verkningstid.
8
Rengör ytan med vatten efter behandlingen. Låt torka väl.
9
Rengör redskapen med tvål och vatten.
10
Stäng burken väl.
11
Bör ej användas i fullt solljus.
12
Förvaring och bruk ej över 25°C.
13