För rengöring och avfettning av fogar mellan vägg- och golvplattor. Tar bort

Svårhetsgrad
one stars

Cementbaserad pulver-spackelmassa till reparation av stora och små hål och putssläpp. Utmärkt

Svårhetsgrad
two stars

Gipsbaserad pulver-spackelmassa till reparation av alla små sprickor och hål i puts

Svårhetsgrad
two stars

En pigmenterad fläckblockerande sprayfärg som förhindrar att bestående fläckar återkommer genom färg.

Svårhetsgrad
one stars

Fyller mindre sprickor och hål. Utmärkt vidhäftning på MDF och HDF.

Svårhetsgrad
one stars

Fyller stora sprickor och hål i sten, puts och stuckatur, cement och

Svårhetsgrad
one stars