Inomhus och utomhus

Polyfilla Elastisk Spackelmassa är en vit sprickfri fyllning som bildar en vattenbeständig

Svårhetsgrad
two stars

Avlägsnar de flesta typer av färg och lack utan att skada trä.

Svårhetsgrad
one stars

Fyller mindre sprickor och hål. Utmärkt vidhäftning på MDF och HDF.

Svårhetsgrad
one stars

Fyller stora sprickor och hål i sten, puts och stuckatur, cement och

Svårhetsgrad
one stars

Fyller mindre sprickor och hål på de flesta underlag bl.a. trä, puts,

Svårhetsgrad
one stars

Fyller små hål och sprickor i bl.a. möbler, dörrar och fönsterkarmar där

Svårhetsgrad
two stars