Polyfilla SpärrGrund

  • Svårhetsgrad one stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradone stars difficultylevel
Täck över intilliggande ytor.
1
Ta bort löst material eller flagnande färgskikt.
2
Underlaget ska vara torrt och rent samt fritt från fett och damm.
3
Rör om väl före användning.
4
Applicera 1 skikt Spärrgrund med en pensel eller korthårig rulle. Applicera eventuellt ett andra skikt när det första har torkat helt (2-3 timmar).
5
Avlägsna eventuella stänk genast med lacknafta.
6
Stäng förpackningen väl. Förvara svalt, torrt och frostfritt.
7
Tips!
Läs om ev. tips och råd på produktsidorna.