Polyfilla Plastiskt Trä – i flera olika kulörer

  • Svårhetsgrad two stars difficultylevel
Utskrift

Steg för steg

  • Svårhetsgradtwo stars difficultylevel
Ta bort löst material.
1
Ytan ska vara ren och torr samt fri från fett och damm.
2
Knåda tuben väl före användning.
3
Skador djupare än 1 cm bör repareras i flera skikt.
4
Plastiskt Trä kan användas direkt ur förpackningen.
5
Släta den behandlade ytan med fuktig spackelspade för en jämn yta.
6
Skall vid utomhusbruk alltid övermålas med 2 färgskikt.
7
Rengör redskapen med varmt vatten.
8