• Polyfilla Fog rep Tegel
  • Polyfilla Fog rep Tegel
  • Svårhetsgrad: starsone stars difficultylevel
  • Polyfilla Husrep
  • Polyfilla Husrep
  • Svårhetsgrad: starstwo stars difficultylevel
  • Tid: Ca 2 timmar.

Tips!

Läs om ev. tips och råd på produktsidorna.