Vägg och tak

Polyfilla Elastisk Spackelmassa är en vit sprickfri fyllning som bildar en vattenbeständig

Svårhetsgrad
two stars

Fyller stora sprickor och hål i sten, puts och stuckatur, cement och

Svårhetsgrad
one stars

Fyller mindre sprickor och hål på de flesta underlag bl.a. trä, puts,

Svårhetsgrad
one stars

Extra stark universalfiller som fyller små och stora sprickor och hål utan

Svårhetsgrad
two stars