Vägg och tak

Fyller små och stora hål och sprickor på de flesta underlag bl.a.

Svårhetsgrad
two stars

Gipsbaserad pulver-spackelmassa till reparation av alla små sprickor och hål i puts

Svårhetsgrad
two stars

För reparation av mindre sprickor och hål i väggar med sågspånstapet. Ger

Svårhetsgrad
two stars

Fyller mindre sprickor och hål. Utmärkt vidhäftning på puts och stuckatur, gipsplattor,

Svårhetsgrad
two stars