Vägg och tak

Fyller små och stora hål och sprickor på de flesta underlag bl.a.

Svårhetsgrad
two stars

Gipsbaserad pulver-spackelmassa till reparation av alla små sprickor och hål i puts

Svårhetsgrad
two stars

En pigmenterad fläckblockerande sprayfärg som förhindrar att bestående fläckar återkommer genom färg.

Svårhetsgrad
one stars

För reparation av mindre sprickor och hål i väggar med sågspånstapet. Ger

Svårhetsgrad
two stars

Fyller mindre sprickor och hål. Utmärkt vidhäftning på puts och stuckatur, gipsplattor,

Svårhetsgrad
two stars

En pigmenterad fläckblockerande färg som förhindrar att bestående fläckar återkommer genom färg.

Svårhetsgrad
one stars