Primer

Polyfilla Spärrgrund

Publicerad den 25-06-2015

En pigmenterad fläckblockerande färg som förhindrar att bestående fläckar återkommer genom färg. Ger snabb och effektiv isolering av de flesta typer av fläckar på väggar och tak. Lämplig för t.ex. målad stuckatur, puts, betong, cement, tegelsten, porösa stenar och trä.

Läs mer …
Tips!
Läs om ev. tips och råd på produktsidorna.