Håldjup 2-10 cm

Polyfilla Megafiller

Publicerad den 25-06-2015

Fyller stora sprickor och hål i sten, puts och stuckatur, cement och tegel, betong och gipsskivor. Lämplig för reparation av hörn och tätning av rännor för ledningar.

Läs mer …

Polyfilla Husrep

Publicerad den 25-06-2015

Cementbaserad pulver-spackelmassa till reparation av stora och små hål och putssläpp. Utmärkt vidhäftning på sten, puts och stuckatur, trä och betong.

Läs mer …
Tips!
Läs om ev. tips och råd på produktsidorna.